Wie

Dr. C.M.L. Bollen

Curd Bollen is sinds meer dan 20 jaar actief rond mondgeur en is daardoor intussen een absolute Key Opinion Leader in Europa. Zijn opleiding en training kreeg hij in de jaren ’90 van prof. dr. Daniël van Steenberghe in Leuven.
Nadien was dr. Bollen consulent voor mondgeur aan de universiteiten van Luik en Bonn. Van 2010 tot 2012 was hij clinical assistant professor aan de universiteit van Düsseldorf, met halitose als klinische opdracht.

LI
dr. Curd Bollen

Door zijn jarenlange ervaring heeft hij een goed getrainde neus en is hij ook onderlegd in het begeleiden van patiënten met halitofobie.
Verder geeft hij in binnen-en buitenland lezingen en workshops rond dit thema.

Publicaties

Dr. Bollen publiceerde reeds heel wat over halitosis:

Bollen CML. Mondgeur onderschat?
> Tijdschrift voor Farmacie 2015.

Bollen CML & Beikler T. Halitosis: the multi-disciplinary approach.
Int J Oral Sci. 2012; 4: 55-63.

Bollen C. Halitosespreekuur.
> Dentist News NL 2003; 24: 5-8.

Bollen C. Consultation sur l’halitose.
> Dentist News F 2003; 24: 5-8.

Bollen CM, Rompen EH, Demanez JP. Halitosis: a multidisciplinary problem.
> Rev Med Liege. 1999; 54: 32-36. [French]

Delanghe G, Bollen C, Desloovere C. Halitosis–foetor ex ore.
> Laryngorhinootologie. 1999; 78: 521-524. [German]

Delanghe G, Ghyselen J, Bollen C, van Steenberghe D, Vandekerckhove BN, Feenstra L. An inventory of patients’ response to treatment at a multidisciplinary breath odor clinic.
> Quintessence Int. 1999; 30: 307-310.

Quirynen M, Van Eldere J, Pauwels M, Bollen CM, van Steenberghe D. In vitro volatile sulfur compound production of oral bacteria in different culture media.
> Quintessence Int. 1999; 30: 351-356.

Delanghe G, Bollen C, van Steenberghe D, Feenstra L. Halitosis, foetor ex ore.
> Ned Tijdschr Tandheelkd. 1998; 105: 314-3177. [Dutch]

Bollen CML, Feenstra L, Ghyselen J, van Steenberghe D. Diagnostic et traitement de l’halitose d’origine buccale en médcine dentaire.
> Dentiforum 1997; 26: 1-3.

Bollen CML, Feenstra L, Ghyselen J, van Steenberghe D. Diagnose en behandeling van mondgeur in de huistandartspraktijk.
> Dentiforum NL 1997; 26: 1-3.

Bollen CML. Troisieme congres international sur l’halitose.
> Dentist News F 1997; 18: 7-10.

Bollen CML. Derde international congress over halitose.
> Dentist News F 1997; 18: 7-10.

54104980ad0a2

Vandekerckhove B, Bollen C. Epidemiologie bij de algemene bevolking, bijzondere bevolkingsgroepen en bij een multidisciplinair halitosespreekuur.
> van Steenberghe D (ed): Ademgeur. Prelum uitgevers, Houten 2009; pp. 3-10.

Daarnaast verschenen er van zijn hand meerdere artikels in landelijke en regionale bladen.